bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Państwowa Straż Rybacka

               Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej
                                          Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy                                          Lech Szczepański

                                                              Komenda Wojewódzka                                                                                   85-620 Bydgoszcz, ul.Kard. Stefana Wyszyńskiego 54 ( budynek WORD)
tel./fax  52 3413857
e-mail: biuro.psr@bydgoszcz.uw.gov.pl

Zakup środków transportu oraz urządzeń do teledetekcji na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy.

Cel operacji : wspieranie  monitorowania, kontroli i egzekwowania , zwiększenie potencjału instgytucjonalnego oraz skuteczność administracji publicznej, bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Planowane efekty operacji : zakup 4 samochodów terenowych typu pick-up oraz 3 lornetek termowizyjnych.

Wartość operacji : całkowity wartość kosztów kwalifikowanych wyniosi 633 997 zł

Wkład Funduszy Europejskich :Operacja jest wspólfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego . Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych operacji, tj. 570593,30 zł.  Współfinansowanie pochodzi ze środków unijnych Programu Operacyjnego"Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 , w ramach działania " Kontrola i egzekwowanie" w ramach Priorytetu 3." Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa".

Operacja przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych przez strażników strażników PSR w Bydgoszczy w celu egzekwowania przepisów regulujących zasady i warunki połowu ryb w wodach śródlądowych województwa kujawsko - pomorskiego.

                                                                                                                  

                                                                                                                

                                 Opublikował: Slawek Niemiec
Publikacja dnia: 16.02.2021
Podpisał: Bożena Czajkowska
Dokument z dnia: 10.08.2010
Dokument oglądany razy: 206 732