bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54.  85-620 , tel. 52 341 38 57, e-mail biuro.psr@bydgoszcz.uw.gov.pl

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest st. str. Bożena Czajkowska, tel. 52 341 38 57, e-mail. biuro.psr@bydgoszcz.uw.gov.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań Straż , które wynikają z przepisów prawa oraz realizacja  czynności administracyjnych, obsługi i wykonania  zamówień publicznych, postępowań kwalifikacyjnych do służby.

4. Dane przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w PSR w Bydgoszczy mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługują takie uprawnienia.

6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, zgodnie z okresem przechowywania  na jaki pozwalają przepisy prawa.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego.

8.Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu .

10. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 28.03.2019
Podpisał: Lech Szczepański
Dokument z dnia: 28.03.2019
Dokument oglądany razy: 1 364